© 2019 Projektas "Žvejai ir ruoniai"

APIE PROJEKTĄ

Per paskutinius kelis dešimtmečius pilkųjų ruonių (Halichoerus grypus) populiacijos skaičius Baltijos jūroje didėja, ko pasekoje daugėja ruonių ir žvejų susidūrimų, taip pat ir Lietuvoje (plačiau apie problematiką>>).

 

Ruoniai išrenka iš statomųjų tinklų lengvai jiems prieinamą žuvį, ją sugadina, sudraskydamį tinklus. Ruoniai taip pat atbaido laimikį nuo tinklų periodiškai aplink juo besisukinėdami. Negana to nukentėti gali ir patys ruoniai, ypač jų jaunikliai, kurie įsipainioja į tinklus ir juose žūna (plačiau apie ruonius>>).

 

Vis dėlto žala žvejybos įrankiams yra pagrindinis faktorius lemiantis žvejų nuostolius. Visoje Baltijos jūroje atsirado poreikis prevencinėms, nuo ruonių poveikio apsaugančioms priemonėms. Ir nors tokios priemonės, pavyzdžiui Skaninavijos šalyse, yra kuriamos ir testuojamos jau kelis dešimtmečius, Lietuvoje tokia įranga iki šiol nebuvo išbandyta ir pritaikyta. Lietuva ir Rusija iki šiol yra vienintelės Baltijos regiono valstybės, kurių priekrantėje ruoniams saugios ir atsparios priemonės yra praktiškai netirtos (plačiau apie priemones>>). 

Lietuvos gamtos fondas 2018 metais pradėjo vykdyti naują projektą "Pažangių, apsaugotų nuo saugomų jūrinių žinduolių įrankių diegimas Lietuvos priekrantėje ir pasklidosios informacijos apie susidūrimų metu žvejų patiriamą žalą surinkimas" pagal LR Žemės Ūkio ministerijos inicijuotą paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto "Aplinkodaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas" priemonę "Mokslininkų ir žvejų partnerystės".

 

Šio projekto metu bus siekiama įdiegti ir pritaikyti naujus, ruoniams (taip pat ir paukščiams)  saugius bei laimikį nuo ruonių apsaugančius įrankius - pontonines gaudykles - vietinėms žvejybos sąlygoms. Šio projekto metu Lietuvos gamtos fondo ekspertai, bendradarbiaudami su priekrantės žvejais, atliks šias veiklas:

1. Pontoninių gaudyklių testavimas

 

Dvi modernios ruonių draskymui atsparios pontoninės gaudyklės bus išbandytos ir pritaikytos vietinėms žvejybos sąlygoms dviejose Baltijos jūros priekrantės vietovėse - Klaipėdoje ir Šventojoje. Kol kas tai vienintelė efektyvi žvejybos priemonė, padedanti žvejams apsaugoti laimikį nuo ruonių.

Kadangi Lietuvos priekrantė skiriasi nuo žvejojimo aplinkos Skandinavijos šalyse, kur vyrauja salų archipelagas ir žvejybos įraga būna apsaugota nuo tiesioginės bangų mūšos, šių pontoninių gaudyklių pritaikymas čia yra žymiai sudėtingesnis. Svarbu išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis šios gaudyklės geriausiai tarnauja žvejams Lietuvoje ir kaip padidinti jų efektyvumą sukuriant tam tikras adaptacijas.

2. Laimikio struktūros gaudyklėse analizė

Kiekvienas Baltijos jūros pakrantės regionas skiriasi tiek vandens parametrais, tiek reljefu, tiek rūšine įvairove. Pritaikant įrangą svarbu atsižvelgti į gaudomą rūšį ir žvejų poreikius. Todėl pontoninių gaudyklių bandymo metu bus atliekama laimikio struktūros gaudyklėse analizė ir vertinimas. 

3. Ruonių apsilankymų pobūdžio prie žvejybos įrankių analizė

Siekiat išsiaiškinti, kaip dažnai ir ilgai ruoniai lankosi prie gaudyklių ir kokį galimą poveikį gali turėti laimikiui, bus statomos povandeninės kameros, fiksuojančios ruonių apsilankymo dažnį ir veiklą. Taip pat bus renkama pasklidoji informacija apie sugadintus žvejybos įrankius ir laimikį remiantis žvejų renkama informacija.

4. Informacijos sklaida

 

Planuojami seminarai žvejams, kurių metu įrangos panaudojimo galimybes pristatys užsienio ir Lietuvos mokslininkai. 

Taip pat projekte dalyvaujantys žvejai turės galimybę pasisemti gerosios patirties užsienyje iš vietinių įrankius  naudojančių žvejų.

Baltijos žvejai

Už tvarią žuvininkystę Lietuvoje...